องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2566 ]30
2 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]14
3 การแจ้งถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. 2543 [ 8 ม.ค. 2562 ]3
4 การแจ้งขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. 2543 [ 8 ม.ค. 2562 ]1
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ก.ค. 2557 ]18
6 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 17 ก.ค. 2557 ]15
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 17 ก.ค. 2557 ]14
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ก.ค. 2557 ]15
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ก.ค. 2557 ]13
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ก.ค. 2557 ]14
 
หน้า 1|2|3